Elektriciteit


Ga je bouwen of verbouwen, maar je wil niet meteen investeren in een domotica systeem. Ook in dat geval kunnen we de bouwheer een oplossing aanbieden.

Een zuiver klassieke elektrische installatie kan, maar valt echter af te raden, daar dit de aanpassingsmogelijkheden in de toekomst erg beperkt.

Amplia ontwerp een elektrische installatie waarmee je aan de noden van de toekomst tegemoet kunt komen.

Copyright © 2012 by Amplia. All rights reserved. Webdesign by mbIdesign.