Rationeel energiegebruik


Het “rationeel” omgaan met energie wordt alsmaar belangrijker. En hieraan kan een domoticasysteem zeker zijn steentje bijdragen. Verwarmen wanneer een raam openstaat, is uit den boze… verwarmen op de kinderkamers, terwijl zij naar school zijn… het kan allemaal vermeden worden.

Door het integreren van bepaalde toepassingen in een domoticasysteem is het mogelijk een aanzienlijke besparing te realiseren op je energiefactuur: tot 15% op verwarming en 10% op verlichting en ander elektriciteitsverbruik.

Bij de berekeningen van deze mogelijke besparingen werd rekening gehouden met volgende aspecten:

  • het beheer van sluimerverbruikers;
  • het beheer van de ‘grote’ huishoudelijke verbruikers (wasmachine, droogautomaat, vaatwasser, warmwaterboiler, verwarming, …);
  • dat de gebruiker voornamelijk te motiveren is voor energiebesparing wanneer dit kan met behoud van comfort;
  • dat op verwarming de grootste besparing te realiseren is, en dit zonder comfortverlies.
  • Automatische sturing van verlichting in gang, kelder, hal, ... enkel wanneer iemand deze ruimtes betreedt en wanneer de gemeten natuurlijke lichtsterkte onvoldoenden is.


Copyright © 2012 by Amplia. All rights reserved. Webdesign by mbIdesign.