Verhoging van het comfort


De verhoging van het comfort is één van de belangrijkste argumenten wanneer wordt gedacht aan domotica.

Comfortverhoging wordt onder andere bereikt door het aantal handelingen te verminderen dat nodig is om “iets” te bewerkstelligen.

Zo is het mogelijk om slechts één knop in te drukken wanneer men gaat slapen of de woning verlaat, waardoor automatisch een combinatie van acties plaats vindt.

Dit kan bijvoorbeeld betekenen dat alle lichten worden gedoofd en gelijkertijd ook de verwarming in alle zones automatisch naar nachtstand gaat. Eén knop om televisie te kijken kan betekenen dat niet alleen de televisie “aan” gaat, maar dat ook de verlichting zich aanpast, dat de rolluiken zich sluiten of dat de zonnewering naar beneden gaat, zodat er overdag geen reflectie ontstaat op het beeldscherm.

Een andere knop is er dan weer om de gepaste sfeer te creëren voor het ontvangen van bezoekers, voor het spelen met de kinderen of het lezen van een boek.

Copyright © 2012 by Amplia. All rights reserved. Webdesign by mbIdesign.