Meer communicatiemiddelen


Communicatie wordt alsmaar belangrijker. Een domoticasysteem dient niet enkel communicatie binnen de woning toe te laten, maar ook daarbuiten. Internettechnologie wordt toegepast voor het aansturen van bepaalde gebruikers van op afstand via een smartphone of PC tablet.


Een aantal voorbeelden kunnen zijn:

  • Het aansturen van je verwarming
  • Het in- of uitschakelen van bepaalde binnen en/of buitenverlichting
  • Het in- of uitschakelen van de aanwezigheidssimulatie
  • Meldingen ontvangen in geval van rook of waterdetectie


Copyright © 2012 by Amplia. All rights reserved. Webdesign by mbIdesign.